คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก - อัตราส่วนการตายมารดา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
การเฝ้าระวังการตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 2114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน PMQA (ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 263 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 กระบวนงาน-A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ระบบเฝ้าระวังนมแม่ ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 รายงานการตายมารดารอบ 12 เดือน แก่ผู้บริหารกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานระบบเฝ้าระวังการตายมารดาประเทศไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานงบประมาณปี 2566

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 1656 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพฯ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - 30 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 857 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานงบประมาณปี 2565

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - กันยายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 572 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - สิงหาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - พฤษภาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มีนาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 958 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มกราคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 510 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 750 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 638 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอไฟล์) อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กุมพาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 356 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 กันยายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 ตุลาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 7 พฤศจิกายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 ธันวาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 16 มกราคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 มีนาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 เมษายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 พฤษภาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 มิถุนายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 กรกฏาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 28 สิงหาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 กันยายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 พฤศจิกายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย มีนาคม - เมษายน 2562.PPT
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 พฤษภาาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 948 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 มิถุนายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 กรกฏาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 8652 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 สิงหาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 กันยายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 ตุลาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 13 ธันวาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มกราคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563.PPT
ขนาดไฟล์ 6.46 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มีนาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 403 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 พฤษภาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรม กพว.

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
35 วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36 การประชุมคณะอนุกรรม กพว. ครั้งที่ 1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 836 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราการตายมารดารายจังหวัด

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดาจำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2560-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย