คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก - อัตราส่วนการตายมารดา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
การเฝ้าระวังการตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 729 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน PMQA (ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 กระบวนงาน-A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ระบบเฝ้าระวังนมแม่ ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 รายงานการตายมารดารอบ 12 เดือน แก่ผู้บริหารกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 501 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานงบประมาณปี 2566

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 2565 - 30 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานงบประมาณปี 2565

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - กันยายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - สิงหาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - พฤษภาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มีนาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มกราคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอไฟล์) อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กุมพาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 กันยายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 ตุลาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 7 พฤศจิกายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 ธันวาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 16 มกราคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 มีนาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 เมษายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 พฤษภาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 มิถุนายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 กรกฏาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 28 สิงหาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 กันยายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 พฤศจิกายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย มีนาคม - เมษายน 2562.PPT
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 พฤษภาาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 มิถุนายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 กรกฏาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 3746 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 สิงหาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 กันยายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 ตุลาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 13 ธันวาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มกราคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563.PPT
ขนาดไฟล์ 6.46 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มีนาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 พฤษภาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรม กพว.

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
35 วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36 การประชุมคณะอนุกรรม กพว. ครั้งที่ 1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 596 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราการตายมารดารายจังหวัด

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดาจำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2560-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย