คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อัตราส่วนการตายมารดา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
การเฝ้าระวังการตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน PMQA (ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 กระบวนงาน-A2IM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ระบบเฝ้าระวังนมแม่ ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 รายงานการตายมารดารอบ 12 เดือน แก่ผู้บริหารกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานงบประมาณปี 2565

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - พฤษภาคม 65.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มีนาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราการตายมารดาไทย (MMR) ตุลาคม 64 - มกราคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอไฟล์) อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2563 - กุมพาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 กันยายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 ตุลาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 7 พฤศจิกายน 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 ธันวาคม 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 16 มกราคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 มีนาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 เมษายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 พฤษภาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 19 มิถุนายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 17 กรกฏาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 28 สิงหาคม 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 กันยายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 20 พฤศจิกายน 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย มีนาคม - เมษายน 2562.PPT
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 พฤษภาาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 18 มิถุนายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 22 กรกฏาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 1467 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 สิงหาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 กันยายน 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 ตุลาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 13 ธันวาคม 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มกราคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563.PPT
ขนาดไฟล์ 6.46 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 มีนาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 เมษายน 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 31 พฤษภาคม 2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29 ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ณ 30 มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32 อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรม กพว.

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
35 วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36 การประชุมคณะอนุกรรม กพว. ครั้งที่ 1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 315 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราการตายมารดารายจังหวัด

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อัตราส่วนการตายมารดาจำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2560-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย