คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 27 กรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 27 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 เมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 เมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12.รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย