คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567).pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย