คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์ม และอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก จ ค่าน้ําหนักมาตรฐานเทียบกับความสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ง โปรแกรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ค. แบบ กท.16.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข. แบบประเมินส้วม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบสำรวจโรงอาหาร(ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบตรวจร้านอาหาร(ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบตรวจแผงลอย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานฯ_HWP.docx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การดำเนินงาน 5ส.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(Excel) แบบฟอร์ม แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(Excel) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201001103233.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template ภาพข่าวกิจกรรม + onepage สำนักส่งเสริมสุขภาพ

แบบฟอร์มทำสื่อ Onepage
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
90.Template ภาพข่าวกิจกรรม + onepage สำนักส่งเสริมสุขภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200925143959.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200730164032.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FONT สำหรับทำ Onepage เผยแพร่ภายในกรมฯ

แบบฟอร์มทำสื่อ Onepage
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200131143334.rar
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template Onepage Infographic & Logo สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Logo file
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200131141323.rar
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้รับโล่และประกาศนียบัตรการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง “พ.ร.บ.นมผงฯ”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191223151321.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมรณรงค์ประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191126153154.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินกิจกรรมปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191126153206.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย