คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบริหารจัดการข้อมูลทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการตายมารดา และทารกปริกำเนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบริหารจัดการข้อมูลทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการตายมารดา และทารกปริกำเนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสารระสำคัญ จ้างจัดงานการประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถาน ประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) และประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่างแผนบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ 350,000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสารระสำคัญ จัดจ้างพิมพ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล จัดจ้างพิมพ์เครื่องมือการคัดกรอง สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสารระสำคัญ จัดจ้างพิมพ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล จัดจ้างพิมพ์เครื่องมือการคัดกรอง สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสารระสำคัญ จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการตรวจราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสารระสำคัญ จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการตรวจราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสารระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสารระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำช่องทางการประเมินตำบลมหัศจรรย์ ๑000 วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำช่องทางการประเมินตำบลมหัศจรรย์ ๑000 วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบทบทวนวรรณกรรม บันทึก-วิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริม การมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบทบทวนวรรณกรรม บันทึก-วิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริม การมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำแผ่นพับ และจ้างทำ Roll up พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำแผ่นพับ และจ้างทำ Roll up พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริกรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงระบบโครงการที่สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริกรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงระบบโครงการที่สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย