คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือ MOU การพัฒนาศึกยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 500000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างศึกษาระบบ จัดเก็บข้อมูลในการให้บริการปรึกษาการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 150000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำเหรียญพระราชทาน (Princess Health Award) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 25500 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสื่อคลิปวีดีโอ แนวทางการขับเคลื่อนเด็กไทยเก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง ในการยกระดับความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 99500 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2565 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 157930 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม เรื่องคู่มือการอบรมแกนนำนักศึกษาในการดูและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 103000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมทีวี เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 6858.70 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการและข้อปฏิบัติก่อนเปิดเรียน On site ความปลอดภัยอยู่ใต้กับโควิด -19 ภาคเรียนที่ 1/2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 500000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ของบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพแลพอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 50000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี และจัดจ้างผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 300000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 59406.40 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการบุคลาการเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ประสานงานตามแนวทางโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 90000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย