คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2559

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
3.1 รอบ 6 เดือนแรก 1 ต.ค. 58-31 มี.ค. 59.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รอบ 6 เดือนหลัง 1 เม.ย -30 ก.ย. 59.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 6.29 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. แบบทดสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แบบทดสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 10.12 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย