คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
4.1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ข้อ 3)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5.1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 4.15 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 5.90 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 10.87 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. Flow Chart กระบวนการการเงิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. Flow Chart กระบวนการการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. Flow Chart กระบวนการพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9. Flow Chart กระบวนการพัสดุ.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย