คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดสรรงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดสรรงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
02.แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดสรรงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01.แผนจัดสรรงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย