คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบดำเนินงานโครงการ และงบลงทุน)

เอกสารคำของบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05 เอกสารประกอบการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบดำเนินงานโครงการ และงบลงทุน).rar
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เอกสารคำของบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04 เอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.rar
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2567

เอกสารคำของบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มคำขอ ปี 2567.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1400 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำงบลงทุนปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบดำเนินงาน ปี 2566

เอกสารคำของบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบดำเนินงาน 66.rar
ขนาดไฟล์ 40.45 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566

เอกสารคำของบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย