คุณกำลังมองหาอะไร?

สื่

สื่อสุขภาพวัยทำงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล
BSE โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม.
23.01.2566
คู่มืออบรมแกนนำนักศึกษา ในการดูแลและเฝ้าสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม
10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ
23.01.2566
ปรับนิด ชีวิต ดี๊ดี
BSE โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม.
22.03.2564
[เอกสารวิชาการ BSE] วิจัยเรื่อง Impact of Regular Breast Self-Examination on breast Cancer Size, Stage and mortality in Thailand
BSE โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม.
22.03.2564
ตัวอย่างนิทรรศการความรู้เรื่องการตรวจเต้านมตนเอง