คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย