คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำรายงานประจำปี สายตา ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 427 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รัับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 635 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสในการพัฒนาการเฝ้าระวัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสในการพัฒนาการเฝ้าระวัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน รอบ 6 เดือน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน รอบ 6 เดือน 2561.zip
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ”การคัดกรองสายตานักเรียน”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180803132545.docx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย