คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำรายงานประจำปี สายตา ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รัับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสในการพัฒนาการเฝ้าระวัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสในการพัฒนาการเฝ้าระวัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน รอบ 6 เดือน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน รอบ 6 เดือน 2561.zip
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ”การคัดกรองสายตานักเรียน”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180803132545.docx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย