คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 07 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 07 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 06 / 2567

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย (กพว.)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 05 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 05 - 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 04 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 04-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 03 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 03-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 02 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 02-2567 (9 พ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 01 / 2567

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 01-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 / 2566

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 / 2566

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 / 2566

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 / 2566

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 / 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2566

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุม