คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หมวด 2

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 4 ประชามติ.rar
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 7 รายงานการประชุม คทง. HLO.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 8 แผน HLO.rar
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 21 ทบทวน สถานการณ์ วิเคราะห์ SWOT และแผนปฏิบัติการ ฯ.rar
ขนาดไฟล์ 19.20 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย