คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในห้วงที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 12566.pdf
ขนาดไฟล์ 27.58 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบที่ 2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบที่ 3 คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2567 (จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)

ข้อมูลนำเข้าแผน 5 ปี จากพื้นที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ข้อมูลนำเข้าแผน 5 ปี จากพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(G Drive) ข้อมูลนำเข้าแผน 5 ปี จากพื้นที่