คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์ม และอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Template Onepage Infographic & Logo สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Logo file
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200131141323.rar
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191016101912.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190801093621.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้ง กพว. สำนักส่งเสริมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190517162804.zip
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สมุดบันทึก อร.14

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190510144242.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน (GSHS) รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน (GSHS)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190510144216.pdf
ขนาดไฟล์ 5.62 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190510144155.pdf
ขนาดไฟล์ 11.41 MB
ดาวน์โหลด 797 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม ”แนวทางบริหารความเสี่ยง”

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181003143453.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างแผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180907113640.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนสำหรับผู้มาขอรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180711135030.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

flow chart งานพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180705150948.zip
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิจัยดูแลตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำ WHO

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180613105736.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย