คุณกำลังมองหาอะไร?

นา

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
16
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564
ปี  การดำเนินการ
ปี 2563 ครึ่งเดือนแรก เรียบร้อย
ปี 2563 ครึ่งเดือนหลัง เรียบร้อย
ปี 2564  เรียบร้อย
ปี 2565 เรียบร้อย
ปี 2566 เรียบร้อย 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ปั 2566 | การประสานงานเครือข่ายเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพคนพิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 189KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล ปกป้อง เมื่อแยกกักตัว”.pdf
ขนาดไฟล์ 224KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นนักจัดการความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ระยะ2 (นายธานินทร์).pdf
ขนาดไฟล์ 600KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนหลัง | ผลงานวิชาการ_ธานินทร์_อ่อนนุชมงคล.pdf
ขนาดไฟล์ 245KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนแรก | DMKM-ธานินทร์.pdf
ขนาดไฟล์ 486KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน