คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวอย่างการจัดทำ Worksheet 2

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างการจัดทำ Worksheet 2 (10 มิ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1891 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Worksheet 1 : สรุปความเกี่ยวข้องของกรมอนามัย เชื่อมโยงความสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (เกี่ยวข้อง 26 เป้าหมาย)

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Worksheet 1 (10 มิ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Worksheet 2 : ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Worksheet 2 (10 มิ.ย. 2563).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) (30 เม.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 11.13 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน )รอบ 6 เดือนหลัง

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน )รอบ 6 เดือนหลัง (13 เม.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 8.45 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริม

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
25 ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริม (21 ก.พ. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบัน (20 ก.พ. 2563).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน)

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 16.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบ 6 เดือนแรก)

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบ 6 เดือนแรก) (17 ต.ค. 2562).xls
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(แบบฟอร์ม) คำของบรายจ่ายอื่น (ตปท.) ปี 64

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น (ตปท.) ปี 64 (20 ส.ค. 2562).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์งบ สส. ณ 30 ก.ค.62

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์งบ สส. ณ 30 ก.ค.62 (30 ก.ค. 2562).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดการจัดทำคำของบลงุทน ปี 64 และแบบฟอร์ม

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดการจัดทำคำของบลงุทน ปี 64 และแบบฟอร์ม (9 ก.ค. 2562).rar
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย