คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปรับแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (22 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มวัยรุ่น (22 มี.ค. 2560)

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มวัยรุ่น (22 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (26 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 รายไตรมาส

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 รายไตรมาส (20 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 27.61 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 (27 ต.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย