คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (12 เม.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 11.05 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (22 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มวัยรุ่น (22 มี.ค. 2560)

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มวัยรุ่น (22 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (26 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 รายไตรมาส

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 รายไตรมาส (20 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 27.61 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 (27 ต.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย