คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการปี 62 สส. ณ วันที่ 28 ธ.ค.61

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการปี 62 สส. ณ วันที่ 28 ธ.ค.61 (18 ม.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลแผนปี 62 ที่ใช้งานจริง

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลแผนปี 62 ที่ใช้งานจริง (26 ต.ค. 2561).rar
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปี 62 สส. แยกตามไตรมาส ณ วันที่ 10 ต.ค.61

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปี 62 สส. แยกตามไตรมาส ณ วันที่ 10 ต.ค.61 (12 ต.ค. 2561).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปี 62 สส. ณ วันที่ 10 ต.ค.61

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปี 62 สส. ณ วันที่ 10 ต.ค.61 (12 ต.ค. 2561).xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 - 2563

ปี 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18 ม.ค. 2561).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ.2561 (26 ก.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 19.43 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10 ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน (25 ก.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน ครั้งที่ 2

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน ครั้งที่ 2 (20 มิ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 3-4

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 3-4 (2 มิ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนเพิ่มโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลฯ

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนเพิ่มโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลฯ (5 พ.ค. 25620).pdf
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (12 เม.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 11.05 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย