คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับหน่วยงาน

ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรมอนุมัติ)
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (งบดำเนินงาน)

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
41 เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ

ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2564 - 2570.pdf
ขนาดไฟล์ 6.11 MB
ดาวน์โหลด 856 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(แบบฟอร์ม) การจัดทำคำของบลงทุนปี 2566

ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 5 ปี

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ข้อมูลนำเข้าแผน 5 ปี จากพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
[G-Drive] ข้อมูลนำเข้าแผน 5 ปี จากพื้นที่

แผนโควิด ปี 64 สส. ปรับไตรมาส 3

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนโควิด ปี 64 สส. ปรับไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (29 ต.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อนุมัติแผน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติแผน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 (16 ต.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังบริหารแผน สส. ปี 63

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังบริหารแผน สส. ปี 63 (7 ต.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(แบบฟอร์ม) การทำแผนปี 64 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปี 64 กรมอนามัย

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการทำแผนปี 64 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปี 64 กรมอนามัย (21 ก.ย. 2563).zip
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(แบบฟอร์ม) คำของบลงทุน ปี 2565

ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปี 2565 (2 ก.ย. 2563).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย