คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(30-31 สิงหาคม 2566) เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว ชุมชนต้นแบบ และเชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีการดำเนินงานดีเด่น “สานพลังครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปี 2566”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.08.2566
66
0
แชร์
30
สิงหาคม
2566

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: 

#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างคนไทยสุขภาพดี พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบดีเด่น จำนวน 27 แห่ง จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 189 ชุมชน และสร้างแกนนำครอบครัว ชุมชน 4,476 คน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

660830 - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว ชุมชนต้นแบบ และเชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีการดำเนินงานดีเด่น.pdf
ขนาดไฟล์ 144KB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 10.30 (เสวนาเช้า) 1.PPT ประกอบการเสวนา รองอธิบดี นพ.เอกชัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 10.30 (เสวนาเช้า) 3.PPT ประกอบการเสวนา คุณวรวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 10.30 (เสวนาเช้า) 4.PPT ประกอบการเสวนา ท่านภัทรพล (ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 13.00 1.แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับครอบครัว ปี 2567 (อ.วิมล บ้านพวน).pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 14.00 (อภิปรายบ่าย) 1.ตำบลสบบง ศอ1 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 18MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 14.00 (อภิปรายบ่าย) 2.ITALIAN-THAI PDF.pdf
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660830 - 14.00 (อภิปรายบ่าย) 3. สรุปผลการดำเนินงานชุมชนสุขภาพดี รพ สต เหม.pdf
ขนาดไฟล์ 24MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 09.00 (เอกสารประกอบการบรรยาย) อ.สมชาติ.rar
ขนาดไฟล์ 25MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 10.30 เอกสารกรอบประเด็นใบงานการแบ่งกลุ่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 72KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 13.00 (PPT นำเสนอ) กลุ่มที่ 1 เขตุสุขภาพที่ 1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 13.00 (PPT นำเสนอ) กลุ่มที่ 2 เขตุสุขภาพที่ 4-6.pdf
ขนาดไฟล์ 401KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 13.00 (PPT นำเสนอ) กลุ่มที่ 3 เขตุสุขภาพที่ 7-10.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660831 - 13.00 (PPT นำเสนอ) กลุ่มที่ 4 เขตุสุขภาพที่ 11-12.pdf
ขนาดไฟล์ 458KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน