คุณกำลังมองหาอะไร?

นา

นางวิมล บ้านพวน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
289
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564
ปี  การดำเนินการ
ปี 2563 ครึ่งเดือนแรก เรียบร้อย
ปี 2563 ครึ่งเดือนหลัง เรียบร้อย
ปี 2564  เรียบร้อย
ปี 2565 เรียบร้อย
ปี 2566 เรียบร้อย

 

:: เอกสาร E-Book ::

ปี ชื่อเอกสาร
ปี 2566 ชุดความรู้ การสร้างพลังครอบครัวรอบรู้สู้โควิด-19 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2566 | ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากลุ่มวัยที่มีความสำคัญเร่งด่วนกรณีการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 399KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570(นางวิมล บ้านพวน).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนหลัง | คำแนะนำครอบครัวสำหรับ Home Isolation.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนหลัง | ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | สรุปรายงานการประชุมแผนปฏิรูปฯ(7-12-63).pdf
ขนาดไฟล์ 71KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | สรุปรายงานการประชุม PP&P Excellence สธ.สำหรับผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 702KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | รายงานประมวลผล IWP ผู้สูงอาย กรมอนามัย -V.edit 3 031163.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | รวมเล่มBlueprintสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | มาตรฐานแนวทางการให้บริการสถานดูแลผู้สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | แนวทางตรวจราชการ สุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 438KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | แนวทางการจัดอบรมแบบ E - Learning หลักสูตรพระคิลา กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 400KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | ตรวจราชการ สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 864KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในช่วงที่มีการ Lockdown.pdf
ขนาดไฟล์ 133KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | KM เพื่อการประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์ระดับสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 381KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | 2020 UNPSA_Strong Monk Stable Temple Happy Community_Evaluation Report.pdf
ขนาดไฟล์ 395KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | นวัตกรรมบริการ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก.pdf
ขนาดไฟล์ 686KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | พระแข็งแรง_English first draft 20พย62 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 419KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | การศึกษาการสร้างพัฒนาระบบ IWP ปี 2563 (อ.วิมล).pdf
ขนาดไฟล์ 798KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 | คู่มือแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว (IWP) สำหรับผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน