คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำเล่มถอดบทเรียนโรงเรียนฯ (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำเล่มถอดบทเรียนโรงเรียนฯ (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตคู่มือสื่อสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตคู่มือสื่อสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมครุภัณฑ์คอมฯ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมครุภัณฑ์คอมฯ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสาร (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสาร (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างออกแบบสื่อฯ ประเภทถุงผ้า (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างออกแบบสื่อฯ ประเภทถุงผ้า (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี ปี 2562 (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี ปี 2562 (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำเล่มหนังสือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ ๑๐ Package (22 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำเล่มหนังสือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ ๑๐ Package (22 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างออกแบบพิมพ์กำหนดการ สูจิบัตร หนังสือวิวัฒนาการกพด.ฯ (10 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างออกแบบพิมพ์กำหนดการ สูจิบัตร หนังสือวิวัฒนาการกพด.ฯ (10 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างอธิบายแปลความหมายกฎหมายฯ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างอธิบายแปลความหมายกฎหมายฯ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขัอมูลสาระสำคัญจ้างจัดนิทรรศการและสถานที่ฯ (29 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขัอมูลสาระสำคัญจ้างจัดนิทรรศการและสถานที่ฯ (29 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย