คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดงานแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดงานแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์แนวทางคู่มือปฎิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล้ก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ทำบอร์ดประชาสำพันธ์ นิทรรศการโครงการเลี้ยงดูลูกหลาน คำสอนพ่ออย่างพอเพียง (13 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ ทำบอร์ดประชาสำพันธ์ นิทรรศการโครงการเลี้ยงดูลูกหลาน คำสอนพ่ออย่างพอเพียง (13 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ พิมพ์โปสเตอร์รณรงค์การคัดกรองเด็กปฐมวัย (5 มิ.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญ พิมพ์โปสเตอร์รณรงค์การคัดกรองเด็กปฐมวัย ( 5 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย