คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์เอกสาร (29 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์เอกสาร (29 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโล่ (29 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโล่ (29 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระจ้างออกแบบและพิมพ์รูปเล่มงานประชุมวิชาการ (29 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลสาระจ้างออกแบบและพิมพ์รูปเล่มงานประชุมวิชาการ (29 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระจ้างออกแบบและพิมพ์รูปเล่มงานประชุมวิชาการ (29 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างผลิตคู่มือสื่อสร้างความรู้ฯ (19 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างผลิตคู่มือสื่อสร้างความรู้ฯ (19 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโล่ (19 เม.ย. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโล่ (19 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดทำแผ่นปลิวพร้อมแฟ้ม ๑๐ Package

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดทำแผ่นปลิวพร้อมแฟ้ม ๑๐ Package (19 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย