คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(1-2 มิถุนายน 2566) เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.05.2566
1925
1
แชร์
30
พ.ค.
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

2023.06.01 1. Next step การดูแลส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย_นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย.pdf
ขนาดไฟล์ 701KB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 2.1 อภิปรายภาวะมีบุตรยาก คลินิกเกียรติคุณ นพ วิทยา ถิฐาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 208KB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 2.2 Fertility resilience_ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 3. การพัฒนา Platform Ping Book_นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 5.1 อภิปราย พูดน้อย พูดช้า พาหนูพูดหน่อย_ผศ แพทย์หญิงพัฏ โรจน์มหามงคล.pdf
ขนาดไฟล์ 979KB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 5.2 อภิปราย พูดน้อย พูดช้า พาหนูพูดหน่อย_พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 5.4 อภิปราย พูดน้อย พูดช้า พาหนูพูดหน่อย_รศ พญ อดิศร์สุดา เฟื่องฟู.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 6. PRENATAL NUTRITION_รศ.พญ จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 34MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 7.1 ตรวจครรภ์ ตรวจฟันฯ_รศ.พญ. จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 7.2 ตรวจครรภ์ ตรวจฟันฯ_ทพญ รชตวรรณ ลีลารังสรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 722KB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.01 7.3 ตรวจครรภ์ ตรวจฟันฯ_ทพญ วรางคนา เวชวิธี.pdf
ขนาดไฟล์ 540KB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 1.1_อภิปรายลูกแข็งแรงเริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง_ศ คลินิกเกียรติคุณ นพ วิทยา ถิฐาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 1.2_อภิปรายลูกแข็งแรงเริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง_รศ ดร ปิยวัฒน์ เกตุวงศา.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 1.3_อภิปรายลูกแข็งแรงเริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง_ดร นพ ไพโรจน์ เสาน่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 1.4_อภิปรายลูกแข็งแรงเริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง_นพ อุดม อัศวุตมางกุร.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 2. การคัดกรองเพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย_รศ นพ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2023.06.02 3. นมแม่ ทุนสมองลูกน้อย Sick Newborn_นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 261KB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน