คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 7/2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.05.2566
102
0
แชร์
23
พ.ค.
2566

ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.1) ระเบียบวาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) รายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 285KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) file_emeeting_agenda_att__879_55_20230418_1612579362.pdf
ขนาดไฟล์ 381KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) PP 2566 ประกาศการจ่าย กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 292KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) คู่มือมาตราฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ_พ.ศ.2566(2).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) PP-Fee-shedule_66.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ) พิจารณาระบบสุขภาพปฐมภูมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 157KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลไกการขับเคลื่อนการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์.pdf
ขนาดไฟล์ 309KB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 874KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน