คุณกำลังมองหาอะไร?

.ส.จรรยา ทองทิพย์ (เกษียณ)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.06.2564
43
0
แชร์
10
มิถุนายน
2564
ปี  การดำเนินการ
ปี 2563 ครึ่งเดือนแรก เรียบร้อย
ปี 2563 ครึ่งเดือนหลัง เรียบร้อย
ปี 2564  เรียบร้อย
ปี 2565 เรียบร้อย
ปี 2566 เรียบร้อย

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ปั 2566 | ขั้นตอนการให้บริการรถยนต์ราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | กระบวนการเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร(จรรยา).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | แนวทางในการบริหารจัดการรถยนต์ราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพผ่านระบบบริหารงานภานในกรมอนามัย Intranet อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนหลัง | DMKM-จรรยา.pdf
ขนาดไฟล์ 312KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนแรก | DMKM-นางสาวจรรยา_ทองทิพย์.pdf
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน