คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฏิบัติยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07.แนวทางปฏิบัติยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.83 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเบิกจ่ายพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06.แนวทางการเบิกจ่ายพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือเวียนให้ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติให้ของขวัญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05.หนังสือเวียนให้ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติให้ของขวัญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.33 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ช่องทางสอบถาม แลกเปลี่ยน เสนอแนะ ร้องเรียนต่างๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04. ช่องทางสอบถาม แลกเปลี่ยน เสนอแนะ ร้องเรียนต่างๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกอง จ แจ้งทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือกองจแจ้งทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 9.95 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินทางการวินัยและการอุทธรณ์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วินัยข้าราชการผลเรือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วินัยข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย