คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการเบิกจ่าย ยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.10 แนวทางการเบิกจ่าย ยืมเงินราชการ สำนักส่.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 12.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.95 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อการร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและปัญหาที่อยากแก้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อการร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและปัญหาที่อยากแก้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.92 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.37 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเบิกจ่ายพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเบิกจ่ายพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานคนดีศรีอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานคนดีศรีอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คนดีศรีอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
08.คนดีศรีอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย