คุณกำลังมองหาอะไร?

.ส.ณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.06.2564
39
0
แชร์
10
มิถุนายน
2564
ปี  การดำเนินการ
ปี 2563 ครึ่งเดือนแรก เรียบร้อย
ปี 2563 ครึ่งเดือนหลัง เรียบร้อย
ปี 2564  เรียบร้อย
ปี 2565 เรียบร้อย
ปี 2566 เรียบร้อย

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2566 | การจ่ายเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ของผู้เข้าร่วมประชุมอบรม ผ่านโทรศัพท์มือถือ.pdf
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | การซื้อตั๋วเครื่องบินจากเงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 71KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 64 รอบ 6 เดือนแรก | การส่งเงินคงเหลือคืน ผู้สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (WHO, UNICEF).pdf
ขนาดไฟล์ 70KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนหลัง | DMKM-ณภัทรชนากานต์.pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 63 รอบ 6 เดือนแรก | DMKM-ณภัทรชนกานต์ ถือสมบัติมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 76KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน