คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างจัดทำเครื่องมือวิจัย บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และถอเทปบันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 59700 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 240,036.31.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 สำนักส่งเสรอมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 180,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 198,100 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล(แบบไม่รวมกระตาษ) (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 80,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล(แบบไม่รวมกระตาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญยอดเงิน 50,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 12540 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำโปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 20000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 25000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างประเมินและวิเคราะห์การใช้ Application BSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 100,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างประเมินผลและวิเคราห์ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 50,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญ ยอดเงิน 30,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย