คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
งานสแกน ใบประกาศ 2000000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานสแกน รายละเอียดแนบท้าย 2000000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ ยกกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบประกาศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย-01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างปรับปรุงห้องประชุม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างปรับปรุงห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องปรับปรุงห้องประชุม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องปรับปรุงห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศยกเลิกผู้ชนะ โครงการจ้างซ่่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05ประกาศยกเลิกผู้ชนะ โครงการจ้างซ่่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04ประกาศยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย