คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสมุดสุขภาพ (Health Book)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.02.2567
65
0
แชร์
28
กุมภาพันธ์
2567

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสมุดสุขภาพ (Health Book)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น
ณ ห้องประชุมกองอนามัยวัยทำงาน ชั้น 5 อาคาร 7 กรมอนามัย
และระบบประชุมทางไกล VDO Conference

       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ 5 กลุ่มพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจงการใช้งานระบบสมุดสุขภาพ(Health Book) ให้กับนักวิชาการศูนย์อนามัยที่ 1 –12 และสสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 

        ผู้รับผิดชอบสมุดสุขภาพ ชี้แจงการใช้สมุดสุขภาพ Pink Book (แม่และเด็ก) Red Book (วัยทำงาน) Blue Book (วัยสูงอายุ) ให้แก่นักวิชาการศูนย์อนามัย ได้ทราบหลักการใช้สมุดสุขภาพ และขอให้เสนอข้อคิดเห็นในการแก้ไขเพื่อนำไปพัฒนาสมุดสุขภาพ (Health Book) ในประเด็นดังนี้

1. Pink Book : การประเมินผลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และผลการทดสอบโปรแกรม Pink Book และ Save Mom ในเขตสุขภาพที่ 8

2. Red Book : การใช้ระบบ Health Point ในสมุดสุขภาพวัยทำงาน 

3. Blue Book : การใช้งานสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ และการประเมิน ADL 9 ด้านของผู้สูงอายุ 

คณะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ที่ 5

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

วาระการประชุมชี้แจง Health Book (27 กุมภาพันธ์ 67).pdf
ขนาดไฟล์ 147KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage File.pdf
ขนาดไฟล์ 312KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน