คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 4 กลุ่มวัย โดย แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.03.2567
113
0
แชร์
04
มีนาคม
2567

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 4 กลุ่มวัย

โดย แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย

 

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 4 กลุ่มวัย พร้อมด้วยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย โดยได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังการขับเคลื่อนงานและผลการดำเนินงาน 2567 และมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพครอบคลุม 4 กลุ่มวัย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน