คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถนประกอบกิจการ เพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.02.2567
88
0
แชร์
09
กุมภาพันธ์
2567

งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถนประกอบกิจการ

เพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

:: ประเด็นสำคัญ:: 

  • รับชมวีดิทัศน์ "การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ" และกล่าวรายงาน โดยอธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล)
  • พิธีเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พลเรือโท นายแพทย์นิกร เพชรวีระกุล)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ระหว่างกรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) และสถานประกอบกิจการต้นแบบ 34 แห่ง (ผู้ลงนาม)
  • พิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบ (NODE) จำนวน 34 แห่ง โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พลเรือโท นายแพทย์นิกร เพชรวีระกุล)
  • นิทรรศการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน)

- กองอนามัยวัยทำงาน - 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน