คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.01.2567
59
1
แชร์
17
มกราคม
2567

 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 

ณ Boat House Boutique Riverside อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในมิติประสิทธิผลและมิติพัฒนาองค์กร พร้อมกันนี้ได้ "พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ Boat House Boutique Riverside อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุข เป็นประธานและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน