คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.01.2567
62
0
แชร์
17
มกราคม
2567

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดกิจกรรม "ประกาศเจนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุข

ที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ โป้ทเฮ้าส์ บุที่ค ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

โดยมี นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมบุคลากร

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและการก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น และ

กองอนามัยวัยทำงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน

สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ นำสู่ "สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียน

วัยรุ่น และกองอนามัยวัยทำงาน ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต"

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 582KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน