คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน “สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัย”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2566
65
0
แชร์
21
ธันวาคม
2566

 

 

                วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน “สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัย” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมควบคุมโรค กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันราชานุกูล กรมอนามัย และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย

                ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ สามารถของบุคคลที่ทำความเข้าใจข้อมูลสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการที่จำเป็นสำหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การที่บุคคลมีสุขภาพที่ดี ย่อมนำไปสู่สุขภาพที่ดีของครอบครัว และชุมชน สอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยที่สำคัญในการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการผลักดันให้การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างพลเมืองไทยที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

>> คลิกเพื่อเข้าดูอัลบัมรูปภาพ <<

 

>>เอกสารประกอบการประชุม<<

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน