คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.11.2565
60
0
แชร์
25
พฤศจิกายน
2565

 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

 

      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการจัด “ พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ”
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย โดยนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักฯ

     การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีการลงนามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ร่วมกับกรมอนามัย จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง จำนวน ๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสายวิชาการ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ -

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน