คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Analytic & Data Visualization: Google Data Studio

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.11.2565
48
0
แชร์
25
พฤศจิกายน
2565

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

Data Analytic & Data Visualization

: Google Data Studio

วันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2565 

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Datacenter

ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ มอบหมายให้ นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Analytic & Data Visualization: Google Data Studio ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Datacenter ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้การนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาจัดทำเป็นรายงานที่ง่ายต่อการนำเสนอ ในรูปแบบ Dashboards ดูข้อมูลในที่เดียว ทั้งข้อมูลเว็บไซต์ https://moph.co แพลทฟอร์ม และนำมาสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 15 คน โดยมี ดร.บริสุทธิ์ จิตภักดี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

:: เอกสารประกอบการอบรม ::

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ -

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน