คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมการขับเคลื่อนการฉีดวักซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.07.2564
495
1
แชร์
19
กรกฎาคม
2564

การประชุมการขับเคลื่อนการฉีดวักซีน ป้องกันโรคโควิด - 19

ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย (Zoom Meeting)

และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 

      กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และประชาชนทั่วไป รับฟังการเสวนา “การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ และ Facebook Live กรมอนามัย เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับรู้ เข้าใจ และประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตรการการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายครั้งนี้ อันได้แก่
1. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. แพทย์หญิงนฤมล ลือกิตินันท์ อายุรแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก

บุคลากรและประชาชนท่านใดที่สนใจในการรับฟัง เพื่อความรู้ เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อการบอกต่อข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถเข้ารับฟังได้ เพียงแค่ท่าน สแกน QR CODE ในภาพประชาสัมพันธ์นี้

กรมอนามัยขอขอบคุณทุกท่านมาล่วงหน้า และขอรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงหลังคลอด ได้รับวัคซีนโควิด19 ในสถานบริการอย่างเร็วที่สุด

 

 

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน