คุณกำลังมองหาอะไร?

ำนักส่งเสริมสุขภาพรับรางวัลการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.08.2559
13
0
แชร์
09
สิงหาคม
2559

สำนักส่งเสริมสุขภาพรับรางวัลการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

  • สำนักส่งเสริมสุขภาพ รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 โครงการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย
    ประจำปีงบประมาณ 2559
พิธีมอบรางวัลการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559 งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักส่งเสริมสุขภาพ รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 โครงการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน