คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมพัฒนาศีกยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.02.2559
244
4
แชร์
18
กุมภาพันธ์
2559

การประชุมพัฒนาศีกยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียน

การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียน
ภายใต้โครงการเด้กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร
          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการแพทย์ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด สร้างทีมครู ก. ร่วมคัดกรองสายตานักเรียนและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ คาดว่า นักเรียนประมาณ 2.6 แสนคนนต้องใส่แว่นตา
          วันนี้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ ภายใต้โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียนภายใต้โครงการเด้กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย \\ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการแพทย์ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด สร้างทีมครู ก. ร่วมคัดกรองสายตานักเรียนและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ คาดว่า นักเรียนประมาณ 2.6 แสนคนนต้องใส่แว่นตา วันนี้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ ภายใต้โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตามนโยบาย \\ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน