คุณกำลังมองหาอะไร?

ำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.โสภณ เมฆธน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.09.2558
6
0
แชร์
28
กันยายน
2558

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.โสภณ เมฆธน

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค
ในวาระได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องอธิบดีกรมควบคุมโรค
วันที่ 28 กันยายน 2558
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคในวาระได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องอธิบดีกรมควบคุมโรค วันที่ 28 กันยายน 2558

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน