คุณกำลังมองหาอะไร?

เช

เชิญเค้าร่วมอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.02.2557
13
0
แชร์
11
กุมภาพันธ์
2557

เชิญเค้าร่วมอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล

กรมอนามัย จัดโครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
หลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล
ระหว่างวันที่ 3 -7 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร
 
       ด้วย กรมอนามัย ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กิจกรรมการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อจัดระบบบริการและการสื่อสารความรู้ระดับบุคคล แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมและแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้มีพัฒนาการสมวัย และเป็นแม่ข่ายให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร
      
       รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
 
       ? หนังสือเชิญ ( Download)
 
       ? รายชื่อโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการอบรม ( Download)
 
       ? แบบติดตาม ( Download)
 
       ? รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรม รุ่นที่ 1 ( Download)
 
       ? รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรม รุ่นที่ 2 ( Download)
 
       ? รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรม รุ่นที่ 3 ( Download)
 
       ? รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการอบรม รุ่นที่ 4 ( Download)
 
       ? กำหนดการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ ( Download)
 
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2590-4427, 0-2590-4432 และทางอีเมลล์ nursechilddev@gmail.com

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน