คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 ณ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.02.2557
12
0
แชร์
06
กุมภาพันธ์
2557

กรมอนามัย ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 ณ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงานประกวดประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นพ.กิตติ ลาภสมบัติเจริญ หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน และคณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 จ.พิษณุโลก ทีมงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 9 สำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก ร่วมประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน