คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 ณ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.02.2557
5
0
แชร์
06
กุมภาพันธ์
2557

กรมอนามัย ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 ณ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงานประกวดประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมี นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นพ.กิตติ ลาภสมบัติเจริญ หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน และคณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา ทีมงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ศูนอนามัยที่ 12 จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุข จ.ตรัง และกลุ่ม Bird Eye View ศูนย์อนามัยที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน