คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง HPH NQC Health Promoting Hospital National Quality Criteria 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.03.2556
48
0
แชร์
25
มีนาคม
2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตกรุงเทพมหานครสู่เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH NQC Health Promoting Hospital National Quality Criteria 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สู่เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
HPH NQC Health Promoting Hospital National Quality Criteria
22 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
(ภาพกิจกรรม)
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลและหน่อวยงานต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 90 ท่าน
 
 
เปิดประชุม โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 

บรรยายกาศ การประชุม

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน