คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(2-4 กรกฎาคม 2566) เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเครือข่ายภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระดับพื้นที่”@จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.07.2566
57
0
แชร์
06
กรกฎาคม
2566

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเครือข่ายภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระดับพื้นที่"

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

*****************************************************************************************

 

รูปบรรยากาศงานประชุม

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

66.07.03 -09.30 น. New approach of Health Promoting to Achieve Well being (อธิบดี).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -10.30 น. บทบาทภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ ฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อดีตรองบัญชา).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -13.00 น. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (รองเอกชัย).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -13.30 น. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (นพ.เอกชัย).pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -14.00 น. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น (รองสราวุุฒิ) Final.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -14.30 น. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ HL (รองสราวุฒิ).pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.07.03 -15.30 น. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน (รองมณเฑียร).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารวันที่ 4 กรกฎาคม 2566.rar
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน